Usługi geodezyjne Chojnów

Oferta -
geodezja Chojnów

Etapy budowy domu, czyli budowa domu krok po kroku

Oferta dla klientów indywidualnych:
– mapy do celów projektowych
– wytycenie budynku na działce
– mapy inwentaryzacji powykonawczej
– wznawianie/wyznaczanie granic działki

klienci firmowi

Oferta dla firm i instytucji:
– mapy do celów projektowych
– geodezyjna obsługa inwestycji budowlanych
– ustawianie i kontrola maszyn przemysłowych
– tyczenie i kontrola linii produkcyjnych
– pomiary kontrolne obiektów OFFSHORE
– pomiary kontrolne oraz ustawianie suwnic
– badanie osiadań i deformacji obiektów wielkogabarytowych
– pomiary powierzchni i kubatur
– tworzenie modeli 3D

Doświadczenie

Doświadczenie zdobywane podczas pracy na obiektach budowlanych, przemysłowych oraz typowych pracach geodezyjnych.
Między innymi:

2
EIT+
1
Narodowe Forum Muzyki
3
Nicolas Bussiness Center

Każdy, niezależnie od tego, czy jest osobą prywatną, czy przedsiębiorcą, powinien skorzystać z usług geodezyjnych jeśli planuje budowę jakiejś nieruchomości. Co wchodzi w skład takich usług? Przede wszystkim: dokonywanie pomiarów działek i gruntów pod różnego rodzaju budowle, sporządzanie map geodezyjnych w celach projektowych, sporządzanie dokumentacji, urządzanie terenów rolnych lub leśnych, sporządzanie pomiarów i danych, potrzebnych do tworzenia map, ewidencje gruntów i opisywanie rzeźby terenu, wycena wartości nieruchomości, bazowanie na sporządzanej wcześniej dokumentacji. Współpraca z geodetą wygląda następująco. Na samym początku powstaje projekt zagospodarowania działki (dokumentacja jest opracowywana na specjalnej mapce, na której to powinny znajdywać się określone zapisy planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzja w związku z warunkami zabudowy). Kolejno geodeta dokonuje kontroli już w trakcie budowy nieruchomości, a to wszystko w celu weryfikacji, czy wszystko powstaje i jest wykonywane zgodnie z planem. Następnie w ramach usług geodezyjnych fachowiec zajmuje się inwentaryzacją geodezyjną podwykonawczą podczas której tworzona jest specjalna mapka ze skrupulatnym opisem budynku. Należy pamiętać, że geodezja wiąże się z wieloma formalnościami, pomiarami, sporządzaniem dokumentacji i wieloma innymi działaniami. Dlatego wybór odpowiedniego geodety jest niezwykle ważny! Nasza oferta to między innymi wznawianie granic działki Chojnów, tyczenie budynku Chojnów.

Szukasz doświadczonego geodety w Chojnowie? Chcesz powierzyć mu swoją budowę? Sprawdź Geo Pro 3D! Co oferujemy? W ramach usług geodezyjnych dla osób prywatnych: sporządzamy mapy do celów projektowych, wyceniamy budynki na działce, sporządzamy mapy inwentaryzacji powykonawczej, wznawiamy i wyznaczamy granice działki. Natomiast nasze usługi dla przedsiębiorców i firm obejmują: tworzenie map do celów projektowych, geodezyjną obsługę inwestycji budowlanych, ustawianie i kontrolowanie maszyn przemysłowych, kontrola linii produkcyjnych, przeprowadzanie pomiarów kontrolnych obiektów OFFSHORE, ustawianie suwnic, zbieranie pomiarów powierzchni i kubatur, przeprowadzanie badań osiadań i deformacji obiektów wielkogabarytowych oraz tworzenie modeli 3D. Zapraszamy do skorzystania z usług geodeta Chojnów. Masz pytania? Zadzwoń!

Oferta dla klientów indywidualnych:

  • mapy do celów projektowych*
  • wytyczenie budynku na działce*
  • mapy inwentaryzacji powykonawczej*
  • wznawianie/wyznaczanie granic działki*

Nasi specjaliści to geodeci z wieloletnim doświadczeniem. Świadczymy usługi z zakresu geodezji i kartografii dla klientów z Chojnowa. Naszym celem jest profesjonalne jak i precyzyjne wykonanie powierzonych nam zleceń. Korzystając z najwyższej jakości sprzętu zapewniamy idealnie wykonane zadania. Zdajemy sobie sprawę, że dla wielu klientów ważna jest kwestia prawna. Wybierając nasze usługi zapewniamy klientom, że nie bedą musieli się martwić o wszelkie przepisy prawne obejmujące geodezję i kartografię.

Ważnym momentem jest przeniesienie obiektu budowlanego na działkę inwestycyjną. Oprócz opracowania samego projektu budynku istotne jest stworzenie dobrej mapy do celów projektowych. Taka mapa powstaje na podstawie mapy zasadniczej oraz aktualnych pomiarów terenu. Taka mapa wykonywana jest zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju w kwestii wszystkich standardów technicznych, wykonywanych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych. Wszystkie pomiary należy opracować i przekazać do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Mapa do celów projektowych jest niezbędna do uzyskania pozwolenia na budowę. Zawiera ona również wszelkie informacje na temat obiektów budowlanych, elementów infrastruktury naziemnej, sieci uzbrojenia podziemnego oraz zagospodarowania terenu.

Każdy obiekt budowlany, który posiada pozwolenia na budowę wymaga wytyczenia w terenie. Nasza firma wykona dla Ciebie wytyczenia budynku na działce według wymogów prawa budowlanego, także zapewnimy realizację założeń projektowych na najwyższym poziomie.

Obiekty wykonane na gruncie wymagają pomiarów inwentaryzacyjnych. Aby uzyskać pozwolenie na użytkowanie budynku obowiązkiem jest okazać mapę inwentaryzacji powykonawczej. Taka mapa powinna zawierać nowo powstałe obiekty, a także weryfikację czy obiekt został odpowiednie usytuowany względem zakładanego projektu.

Wznawianie granic działki- gdy granice nieruchomości zostały ustalone prawnie w przeszłości, ale z jakiś powodów granice zostały zniszczone bądź usunięte istnieje możliwość wznowienia takich granic. Nasz firma wykona profesjonalne odtworzenie linii granicznych na podstawie dokumentów geodezyjnych, które umieszczone się w Państwowym Zasobie Geodezyjnym. Wyznaczenie granic działki jest konieczne, gdy wcześniej nie były one ustalone, a właściciel chce wykonać ogrodzenie swojej działki. Taka czynność już musi być zgłoszona do Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

Kontakt - geodeta Chojnów

Geo Pro3D Wiktor Niezgodziński
NIP: 6121781175
REGON: 361546593

Geo Pro3D Wiktor Niezgodziński w Oferteo.pl

Numer
kontaktowy:

+48 793 501 145

Firmowy
e-mail:

geopro3d@gmail.com

Nasza
loklizacja:

59-700 Bolesławiec

Godziny
pracy:

Pon. – Pt. 7:00 – 17:00

Opinie
klientów:

Geo Pro3D Wiktor Niezgodziński w Oferteo.pl