Usługi geodezyjne Lubań geodeta Wiktor Niezgodziński

Oferta -
geodezja Lubań

Etapy budowy domu, czyli budowa domu krok po kroku

Oferta dla klientów indywidualnych:
– mapy do celów projektowych
– wytycenie budynku na działce
– mapy inwentaryzacji powykonawczej
– wznawianie/wyznaczanie granic działki

klienci firmowi

Oferta dla firm i instytucji:
– mapy do celów projektowych
– geodezyjna obsługa inwestycji budowlanych
– ustawianie i kontrola maszyn przemysłowych
– tyczenie i kontrola linii produkcyjnych
– pomiary kontrolne obiektów OFFSHORE
– pomiary kontrolne oraz ustawianie suwnic
– badanie osiadań i deformacji obiektów wielkogabarytowych
– pomiary powierzchni i kubatur
– tworzenie modeli 3D

Doświadczenie

Doświadczenie zdobywane podczas pracy na obiektach budowlanych, przemysłowych oraz typowych pracach geodezyjnych.
Między innymi:

2
EIT+
1
Narodowe Forum Muzyki
3
Nicolas Bussiness Center

Budowa domu lub innego budynku zawsze wiąże się z obowiązkiem skorzystania z usług geodety. Nie tylko wyznacza on granice działki i miejsce przyłączy, ale również dokonuje wielu istotnych czynności. Dokonuje pomiarów działek i gruntów pod wiele rodzajów budowli, przygotowuje mapy geodezyjne w celach projektowych, wymaganą dokumentację, urządza tereny leśne lub rolne. Zajmuje się przeprowadzaniem dokładnych pomiarów i danych potrzebnych do dokładnego sporządzania map, prowadzenia ewidencji gruntów i opisywania rzeźby terenu. Geodeta na prośbę usługobiorcy może wycenić wartość danej nieruchomości, opierając się na określonych dokumentach. Korzystając z jego usług powinieneś mieć świadomość, że współpraca składa się z kilku etapów. Pierwszy z nich wiąże się z tworzeniem projektu zagospodarowania działki. Jest to dokument, który sporządzany jest na mapie, na której powinien znajdywać się plan zagospodarowania przestrzennego, bądź też decyzja w związku z warunkami zabudowy). Kolejno przeprowadzana jest regularna kontrola w trakcie trwania budowy domu, w celu zweryfikowania, czy prace przeprowadzane są prawidłowo. Następnie geodeta przeprowadza inwentaryzację geodezyjną, podczas której tworzona jest specjalna mapka ze szczegółowym opisem budynku. Aby wszystkie działania zostały przeprowadzone prawidłowo i na czas, warto powierzyć je sprawdzonemu i profesjonalnemu geodecie. Nasza oferta to między innymi wznawianie granic działki Lubań, tyczenie budynku Lubań.

Szukasz doświadczonego i sprawdzonego geodety w Lubaniu? Zapraszamy do skorzystania z oferty Geo Pro 3D! Kto może skorzystać z naszej oferty? Zarówno osoby indywidualne, jak i firmy i instytucje. Dla osób indywidualnych oferta składa się z: sporządzania map do celów projektowych, wyceny budynku na działce, sporządzania map inwentaryzacji powykonawczej, wznawiania i wyznaczania granic działki. Natomiast wszyscy przedsiębiorcy mogą liczyć w ramach usługi na: sporządzanie map do celów projektowych, geodezyjną obsługę inwestycji budowlanych, ustawianie i kontrolowanie maszyn przemysłowych, kontrolę linii produkcyjnych, wykonywanie pomiarów kontrolnych obiektów OFFSHORE, pomiarów kontrolnych, ustawianie suwnic, pomiarów powierzchni i kubatur, prowadzenie badań osiadań i deformacji obiektów wielkogabarytowych, a także tworzenie modelów 3D. Zapraszamy do zapoznania się z ofertą geodeta Lubań i skorzystania z usług.

Oferta dla klientów indywidualnych:

  • mapy do celów projektowych
  • wytyczenie budynku na działce, tyczenie budynku
  • mapy inwentaryzacji powykonawczej
  • wznawianie granic działki

Nasz zespół to grupa profesjonalistów. Wykonujemy usługi zakresu geodezji oraz kartografii. W naszej pracy wykorzystujemy sprzęt najlepszej jakości, aby móc wykonywać naszą pracę precyzyjnie. Naszą pracę wykonujemy z pasją, dlatego jesteśmy w stanie zadowolić najbardziej wymagających klientów. Nasz zespół stale podąża za rozwojem i ciągłymi zmianami technologicznymi. Świadczymy nasze usługi w miejscowości Lubań.

Każda budowa związana jest z projektem zagospodarowania działki lub terenu, która sporządzana jest na mapie do celów projektowych. Taka mapa powstaje natomiast na bazie mapy zasadniczej. Tworzy się ją na podstawie danych, które znajdziemy
w państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym, a także dzięki uzupełniającym pomiarom terenowym. Należy pamiętać, że mapa do celów projektowych obejmuje pas poszerzony o 30 m. Jest to jeden z pierwszych kroków, jeśli planujemy budowę.

Obiekty, które wymagają pozwolenia na budowę potrzebują wytyczenia budynku na działce. Polega to na przestrzennemu umieszczeniu obiektów według projektu budowlanego. Należy odpowiednio ulokować elementy w poziomie, a także ważne jest odpowiednie posadowienie wysokościowe budowanych obiektów.

Gdy już zakończysz inwestycję budowlaną, koniecznym krokiem będzie wykonanie mapy inwentaryzacji powykonawczej. Dzięki przeprowadzeniu pomiarów geodezyjnych w trakcie, jak i po zakończeniu prac budowlanych można stworzyć tak zwany operat techniczny, a także mapa inwentaryzacji powykonawczej. Dzięki takiej mapie można zebrać informacje o przestrzennym rozmieszczeniu elementów zagospodarowania terenu. Mapa inwentaryzacji powykonawczej pozwala nam na uwiecznienie w księdze wieczystej, a więc dopiero wtedy będziemy mogli użytkować budynek.

Wznawianie granic działki- polega na wskazaniu właścicielowi działki zasięgu jego prawa własności do niej. Możemy tego dokonać jedynie na podstawie dokumentacji, która znajduje się w zasobie geodezyjnym i kartograficznym. Dzięki temu możemy odtworzyć punkty granicy działki. Wznawianie granic działki zazwyczaj ma miejsce, gdy granice zostały w jakiś sposób uszkodzone bądź usunięte. Z wyznaczeniem granic działki mamy do czynienia, gdy zamierzamy wykonać ogrodzenie naszej działki. Koniecznością jest zgłoszenie takiego działania do Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Dzięki temu geodeta będzie mógł wskazać wszystkie punkty graniczne.

Kontakt - geodeta Lubań

Geo Pro3D Wiktor Niezgodziński
NIP: 6121781175
REGON: 361546593

Geo Pro3D Wiktor Niezgodziński w Oferteo.pl

Numer
kontaktowy:

+48 793 501 145

Firmowy
e-mail:

geopro3d@gmail.com

Nasza
loklizacja:

59-700 Bolesławiec

Godziny
pracy:

Pon. – Pt. 7:00 – 17:00

Opinie
klientów:

Geo Pro3D Wiktor Niezgodziński w Oferteo.pl