Geodeta - usługi geodezyjne Złotoryja

Oferta -
geodezja Złotoryja

Etapy budowy domu, czyli budowa domu krok po kroku

Oferta dla klientów indywidualnych:
– mapy do celów projektowych
– wytycenie budynku na działce
– mapy inwentaryzacji powykonawczej
– wznawianie/wyznaczanie granic działki

klienci firmowi

Oferta dla firm i instytucji:
– mapy do celów projektowych
– geodezyjna obsługa inwestycji budowlanych
– ustawianie i kontrola maszyn przemysłowych
– tyczenie i kontrola linii produkcyjnych
– pomiary kontrolne obiektów OFFSHORE
– pomiary kontrolne oraz ustawianie suwnic
– badanie osiadań i deformacji obiektów wielkogabarytowych
– pomiary powierzchni i kubatur
– tworzenie modeli 3D

Doświadczenie

Doświadczenie zdobywane podczas pracy na obiektach budowlanych, przemysłowych oraz typowych pracach geodezyjnych.
Między innymi:

2
EIT+
1
Narodowe Forum Muzyki
3
Nicolas Bussiness Center

Każdy, kto zamierza wybudować dom, powinien skontaktować się z geodetą i skorzystać z jego usług. Geodeta zajmuje się wykonywaniem pomiarów działek i gruntów pod różnego rodzaju budowle, między innymi budowę dróg i autostrad. Zajmuje się również sporządzaniem map geodezyjnych do celów projektowych, istotnej dokumentacji, urządzaniem terenów rolnych lub leśnych. Profesjonalny geodeta przeprowadza pomiary i dane, które potrzebne są do sporządzania map, prowadzenia ewidencji gruntów i opisywania rzeźby terenu. Może dokonać on również wyceny wartości nieruchomości, bazując na sporządzonej wcześniej dokumentacji. Jak dokładnie wyglądają etapy usługi geodety? Na początku geodeta tworzy projekt zagospodarowania działki (dokument opracowywany jest na specjalnej mapie, na której powinny być umieszczone zapisy planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzja odnośnie warunków zabudowy). Następnie geodeta przeprowadza bieżącą kontrolę już podczas budowy domu, wszystko po to, by zweryfikować, czy prace wykonywane są zgodnie z planem. Kolejnym krokiem w pracy geodety jest przeprowadzenie inwentaryzacji geodezyjnej podwykonawczej wraz z ważnym dokumentem operatem kolaudacyjnym. W trakcie trwania inwentaryzacji powstaje inna mapka wraz z dokładnym opisem budynku. Korzystanie z usługi geodety wiąże się z szeregiem formalności, pomiarów i dokumentacji, dlatego, by wszystko było przeprowadzone prawidłowo warto powierzyć to zadanie doświadczonemu fachowcy. Nasza oferta to między innymi wznawianie granic działki Złotoryja, tyczenie budynku usługi geodezyjne Złotoryja.

Poszukujesz profesjonalnego geodety w Złotoryi? Sprawdź ofertę Geo Pro 3D! Naszą ofertę kierujemy zarówno do osób indywidualnych, jak i do firm i instytucji. W ramach pierwszego wariantu zajmujemy się sporządzaniem: map do celów projektowych, wyceną budynku na działce, tworzeniem map inwentaryzacji powykonawczej, wznawianiem i wyznaczaniem granic działki. W ramach drugiej oferty sporządzamy: mapy do celów projektowych, świadczymy geodezyjną obsługę inwestycji budowlanych, ustawiamy i kontrolujemy maszyny przemysłowe, kontrolujemy linie produkcyjne, dokonujemy pomiarów kontrolnych obiektów OFFSHORE, pomiarów kontrolnych oraz ustawiały suwnice, pomiarów powierzchni i kubatur, przeprowadzamy badania osiadań i deformacji obiektów wielkogabarytowych, a także tworzymy modele 3D. Zapraszamy do skorzystania z usług geodety Złotoryja. Masz pytania związane z ofertą? Zadzwoń – profesjonalna geodezja Złotoryja!

Oferta dla klientów indywidualnych:
– mapy do celów projektowych
– wytyczenie budynku na działce
– mapy inwentaryzacji powykonawczej
– wznawianie/wyznaczanie granic działki

Nasza firma oferuje kompleksowe usługi z zakresu szeroko pojętej geodezji i kartografii. W naszej pracy cenimy sobie dokładność i precyzyjność w każdym szczególe. Oferujemy nasze usługi na terenie Złotoryja. Nasza firma używa wysokiej klasy sprzętu geodezyjnego i oprogramowania. Chcąc wykonywać naszą pracę na najwyższym poziomie stale pożądamy za zmianami technologicznymi w tej dziedzinie nauki. Aby zapewnić Ci bezpieczeństwo, sprawdzamy na bieżąco zmiany w polskim prawie w zakresie geodezji
i kartografii.

Oferujemy wykonanie mapy do celów projektowych. Jest to mapa geodezyjna, która sporządzana jest na kopii aktualnej mapy zasadniczej, czyli podstawowym opracowaniu kartograficznym, które tworzone jest na podstawie zbiorów danych. Może być aktualizacją mapy zasadniczej, jak i nowym opracowaniem w przypadku braku podkładu mapowego. Mapa do celów projektowych jest na tyle istotna, że bez nie nie uzyskasz pozwolenia na budowę.

Nasza firma zapewni Ci również wytyczenie budynku na działce. Zanim rozpoczniesz budowę konieczne będzie geodezyjne wyznaczenie budynku na działce. Zgodnie
z projektem zagospodarowania działki i w oparciu o dane dotyczące granic działek pozyskanych z Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej geodeta dokonuje wyznaczenia budynku na działce. Polega to na wyznaczeniu punktów załamania budynku, wyznaczeniu przedłużenia krawędzi ścian budynku na ławach ciesielskich, wyznaczeniu punktów przecięcia osi budynku z markowaniem ich palikami drewnianymi, wyznaczeniu osi budynku na ławach ciesielskich, wyznaczeniu poziomu „0” (zero budynku).

Konieczną czynnością, aby odebrać postawiony budynek jest wykonanie mapy inwentaryzacji powykonawczej. Dzięki temu uzyskamy również pozwolenie na jego użytkowanie, jak również zostanie on uwidoczniony w księdze wieczystej. Wykonanie takiej mapy polega na zebraniu aktualnych danych o przestrzennym rozmieszczeniu usytuowania budynków oraz elementów zagospodarowania działki np. wjazdy czy parkingi. W skład takiej mapki, wchodzi również inwentaryzacja obiektów liniowych, czyli przyłącza wodociągowe, elektroenergetyczne, gazowe i kanalizacyjne.

Wznawianie/wyznaczanie granic działki-jest to konieczny krok, jeśli chcemy ogrodzić działkę lub ją sprzedać. Procedura ta polega na oznaczeniu na gruncie palikami lub
w sposób trwały granic działki. Wznowienie jest możliwe jedynie znaki uprzednio stabilizowane, czyli takie które zostały uszkodzone, przesunięte lub usunięte. Jeśli chodzi o wyznaczenie granic działki nasza firma oferuje wyznaczenie punktów granicznych, które nigdy wcześniej nie były stabilizowane w terenie.

Kontakt - geodeta Złotoryja

Geo Pro3D Wiktor Niezgodziński
NIP: 6121781175
REGON: 361546593

Geo Pro3D Wiktor Niezgodziński w Oferteo.pl

Numer
kontaktowy:

+48 793 501 145

Firmowy
e-mail:

geopro3d@gmail.com

Nasza
loklizacja:

59-700 Bolesławiec

Godziny
pracy:

Pon. – Pt. 7:00 – 17:00

Opinie
klientów:

Geo Pro3D Wiktor Niezgodziński w Oferteo.pl