Usługi geodezyjne Żagań geodeta Wiktor Niezgodziński

Oferta -
geodezja Żagań

Etapy budowy domu, czyli budowa domu krok po kroku

Oferta dla klientów indywidualnych:
– mapy do celów projektowych
– wytycenie budynku na działce
– mapy inwentaryzacji powykonawczej
– wznawianie/wyznaczanie granic działki

klienci firmowi

Oferta dla firm i instytucji:
– mapy do celów projektowych
– geodezyjna obsługa inwestycji budowlanych
– ustawianie i kontrola maszyn przemysłowych
– tyczenie i kontrola linii produkcyjnych
– pomiary kontrolne obiektów OFFSHORE
– pomiary kontrolne oraz ustawianie suwnic
– badanie osiadań i deformacji obiektów wielkogabarytowych
– pomiary powierzchni i kubatur
– tworzenie modeli 3D

Doświadczenie

Doświadczenie zdobywane podczas pracy na obiektach budowlanych, przemysłowych oraz typowych pracach geodezyjnych.
Między innymi:

2
EIT+
1
Narodowe Forum Muzyki
3
Nicolas Bussiness Center

Budowa domu to inwestycja na lata i długotrwały proces, który wiąże się z koniecznością skorzystania z usług profesjonalnego geodety. Jest to specjalista, który zajmuje się: wyznaczaniem granicy działki oraz miejsca przyłączy, dokonywaniem pomiarów działek i gruntów pod wiele rodzajów budowli, przygotowywaniem map geodezyjnych do celów projektowych, przygotowywaniem wymaganej dokumentacji, urządzaniem terenów leśnych i rolnych, prowadzeniem ewidencji gruntów, opisywaniem rzeźby terenu i wielom innymi czynnościami. Geodeta zgodnie z prośbą usługobiorcy może dokonać wyceny wartości danej nieruchomości, w oparciu o konkretne dokumenty. Współpraca z profesjonalnym geodetą Żagań składa się z kilku istotnych etapów – tworzenia projektu zagospodarowania działki, przeprowadzania regularnej kontroli podczas trwania budowy domu (taki zabieg ma na celu zweryfikowanie, czy wszystkie prace idą zgodnie z planem), przeprowadzania inwentaryzacji geodezyjnej (w trakcie jej trwania tworzona jest mapka wraz z dokładnym opisem budynku). Geodeta sprawdza, czy wszystkie działania zostały przeprowadzone w spodób prawidłowy i na czas.

Geodeta GEOPRO3D Żagań 

Poszukujesz profesjonalnego i sprawdzonego geodety w Żaganiu? Sprawdź koniecznie ofertę Geo Pro 3D! Swoją ofertę kierujemy zarówno do osób indywidualnych, jak i do instytucji. Osobom indywidualnym oferujemy sporządzanie map do celów projektowych, wyceny budynku na działce, przygotowywanie map inwentaryzacji powykonawczej, wznawiania oraz wyznaczania granic działki. Instytucje i przedsiębiorcy w ramach oferty mogą korzystać ze sporządzania map do celów projektowych, geodezyjnej obsługi inwestycji budowlanych, ustawiania i kontrolowania maszyn przemysłowych, kontroli linii produkcyjnych, wykonywania pomiarów kontrolnych obiektów OFFSHORE, pomiarów kontrolnych, ustawiania suwnic, pomiarów powierzchni i kubatur, prowadzenia badań osiadań i deformacji obiektów wielkogabarytowych, a co więcej tworzenia modeli 3D. Chcesz dowiedzieć się więcej na temat oferty geodeta Żagań? Zapraszamy do kontaktu!

Najczęściej zadawane pytania odnośnie pracy geodety:

 • Co to są usługi geodezyjne i co obejmują?
  Geodeta może podjąć się realizacji wielu różnych zleconych mu zadań. Jednym z nich jest sporządzenie mapy, która potem może być wykorzystana w trakcie postępowania administracyjnego lub sądowego. Usługi geodezyjne obejmują przygotowanie dokumentacji, która będzie wykorzystana w trakcie prowadzenia czynności cywilnoprawnych dotyczących m.in pozwoleń na budowę lub zmiany sposobu użytkowania obiektów budowlanych. Geodetę możesz spotkać również w kopalni. Zarówno podziemnej, jak też odkrywkowej. Przedstawiciela tego zawodu spotkasz także w miejscu, w którym budowany jest nowy most lub wiadukt. Nie obędzie się bez jego pomocy również w czasie budowy nowej drogi.
 • Na czym polega geodezyjna obsługa inwestycji budowlanych?
  Zanim na placu budowy zjawią się robotnicy musi zostać dokładnie określona lokalizacja planowanych budynków, jak również układ sieci uzbrojenia danego terenu. W przypadku dużej inwestycji budowlanej dotyczącej np. wysokiego biurowca ewentualna pomyłka w czasie planowania budowy może pociągnąć za sobą ogromne straty finansowe inwestora. Nie dziwi więc fakt dbałości o każdy szczegół zleceniodawcy projektu. Powierzając wykonanie odpowiednich prac geodetom liczy on na to, że profesjonaliści nie popełnią żadnego błędu.
 • Na jakim etapie budowy domu jest potrzebny geodeta?
  Praktycznie na każdym. Geodeta pojawia się w miejscu, gdzie ma stanąć dom jeszcze zanim rozpoczną się tam jakiekolwiek prace budowlane. Kierownik robót musi przecież dokładnie wiedzieć, gdzie muszą być one prowadzone. Dzięki pomocy specjalisty będzie możliwe nie tylko wytyczenie budynku, ale również zaplanowanie sieci uzbrojenia terenu. Jest to ważne z punktu widzenia osoby kierującej pracami, które są związane np. z kanalizacją. Dzięki geodecie osoba planująca budowę domu może być pewna, że budynek powstanie na terenie działki i żaden jego fragment nie znajdzie się poza nią.
 • Ile czasu trwa wyznaczenie granicy działki?
  To zależy m.in. od tego, kogo zdecydowałeś się wynająć do realizacji usług geodezyjnych. Doświadczonemu specjaliście zajmie to zapewne mniej czasu, niż osobie dopiero od niedawna wykonującej zawód geodety. Istotna jest też wielkość terenu, którego dotyczą pomiary. Osobną kwestią jest zgłoszenie ich wyników odpowiedniemu urzędowi. Czas i sposób jego reakcji na zgłoszony wniosek może być różny.

Kontakt - geodeta Żagań

Geo Pro3D Wiktor Niezgodziński
NIP: 6121781175
REGON: 361546593

Geo Pro3D Wiktor Niezgodziński w Oferteo.pl

Numer
kontaktowy:

+48 793 501 145

Firmowy
e-mail:

geopro3d@gmail.com

Nasza
loklizacja:

59-700 Bolesławiec

Godziny
pracy:

Pon. – Pt. 7:00 – 17:00

Opinie
klientów:

Geo Pro3D Wiktor Niezgodziński w Oferteo.pl